Blogg

 

RSS

Cirkulär ekonomi inom solcellsbranschen - en mångfacetterad hållbarhetsfråga

3 Jul 2020

Solceller har en betydande roll i vår övergång till ett samhälle som drivs av förnybar energi. Solceller har under de senaste åren vuxit i popularitet och bara från 2018 till 2019 ökade den installerade effekten från 411 MW till 698 MW i Sverige. Ökningen av solcellsanläggningar minskar behovet att använda fossila bränslen för att producera elektricitet.

Just nu är det dessutom ett enkelt sätt för privatpersoner att ta ställning mot klimatkrisen och investera i solceller till sitt eget tak. Enligt Greenmatch ligger återbetalningstiden vanligtvis på 10-20 är, vilket innebär flera år av kostnadsfri elproduktion för privatpersoner, innan solpanelerna slutar fungera efter 30 år, eller mer.

Trots att solcellernas miljöpåverkan är så nära som noll under den tid de installerade och producerar elektricitet, kan man inte säga detsamma om hela produktlivscykeln. Den miljöpåverkan som uppstår både vid produktion, återvinning och avfallshantering bör även förbättras för att solceller ska vara ett långsiktigt hållbart alternativ för elproduktion.

Läs nedan för mer information om hur branschen gör och bör göra för att jobba mer cirkulärt och att skapa en hållbar produktlivscykel för solceller.

Beroendehierarkier och olika slags kapital

23 May 2020

Inom ekonomisektorn tänker man sig sällan mer än en sorts kapital. Det finns olika valutor men finns det olika kapital? Vissa menar det.

I detta inlägg ska olika kapitalformer värderas i förhållande till varandra med hjälp av en beroendehierarki.

Beroendehierarkier

Begreppet beroendehierarkier förelogs av systemteoretikern och kommunikationsforskaren Anthony Wilden. Till skillnad från andra typiska hierarkier som är toppen bredare än basen. Det har ingen avgörande betydelse för att förstå principen med ett beroende mellan hierarkins nivåer.

Ett exempel med två nivåer är en hierarki bestående av fenomenet samhälle och fenomenet kultur. Kan det finnas ett visst samhälle utan en kultur och omvänt, kan det finnas en viss kultur utan ett samhälle.

Eftersom kulturer uppstår i samhällen är det problematiskt att säga att en viss kultur kan finnas utan ett samhälle.

En beroendehierarki bygger på något som Wilden kallar utsläckningsmetoden. Om man hypotetiskt provar att släcka ut ett nivå i hierarkin, vad händer då med övriga nivåer? Utsläckningen av den mest grundläggande nivån, d.v.s. den översta, får även de andra nivåerna att försvinna. Den övre nivån inbegriper i någon mening den eller de nedre.

Alla fenomen har inte en beroenderelation till varandra. Vissa fenomen kan finnas sida vid sida och om ett av dem försvinner får det ingen eller marginell betydelse för det andra fenomenet. Låt oss rent hypotetiskt tänka att det finns två träd i en trädgård. Det ena trädet tappar plötsligt alla sina löv. Vad händer med löven på det andra trädet? Om det inte finns en gemensam underliggande faktor händer inget med det andra trädets blad. De är inte beroende av varandra.

Ett exempel som Wilden tar i sin bok Kommunikationens strategi (originaltitel är System and structure) är oorganisk natur och organisk natur. Dessa placerar han på två olika nivåer med oorganisk natur på den översta och därför den mest grundläggande nivån.

Linjär ekonomi och cirkulär ekonomi

9 May 2020

Vad är det för skillnad på linjär ekonomi och cirkulär ekonomi? När man pratar om cirkulär ekonomi, vad menar man då? Detta är intressanta frågor som lätt kan besvaras med några exempel.

Linjär ekonomi

En modell för linjär ekonomi bygger på följande:

1. Man tar upp en råvara ur jordskorpan, t.ex. råolja

2. Man tillverkar något av oljan, t.ex. en pastaslev

3. Produkten används och går sönder

4. Produkten slängs

5. Produkten läggs på deponi eller bränns (vilket ger utsläpp av bl.a. koldioxid)

6. Konsumenten köper en ny produkt av plast

Enligt detta exempel och denna modell är det inget som går tillbaka till varken jorden eller produktionen vilket medför att det inte finns en cirkulär process i någon del.

Som man kan se i den visuella bilden ovan finns det ett steg av distribution men ska man vara korrekt sker det transporter mellan alla steg även från avfall till förbränning eller deponi.

Cirkulär ekonomi

En modell för cirkulär ekonomi bygger på följande:

1. Det finns gott om plastprodukter i vårt samhälle, låt oss återanvända eller återvinna dessa produkter

2a. Vid återanvändning kan samma produkt användas igen och igen

2b. Vid återvinning använder man materialet som produkten är gjord av och skapar en ny produkt

3. Produkter används

4. När produkterna blir trasiga slängs de inte för deponi eller förbräning, de går tillbaka till steg 1.

Genom återanvädning och återvinning behöver man inte ta upp nya råmaterial från jordskorpan. På det viset minimerar man åtgången av ändliga resurser och utsläpp av växthusgaser.

 

 

 

 

Utbildningar

Lista på lärosäten

 

Ekonomilänkar

Ekonomifakta

 

Företagslänkar

Företagsbloggen

 

Miljölänkar

Humanekologi

Naturvårdsverket

 

Övriga länkar

Bloggfeeden

ekonomibloggar.nu

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)